ADHD & ADD

Home » ADHD & ADD

 

ADD (attention deficit disorder) is een wereldwijd erkende term voor iets dat deel uitmaakt van de categorie ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), welke bestaat uit 3 onderverdelingen.

ADHD type 1, 2, en 3 zijn ontwikkelingsstoornissen die veroorzaakt zijn door een verstoord evenwicht tussen de rechter- en linkerhersenhelft. We zien voornamelijk een zwakte in de rechterhersenhelft. Dit komt door een vertraagde maturatie (rijping) van bepaalde delen in de hersenstam en de rechterhersenschors, tijdens de normale ontwikkeling van een kind. Onderzoek toont aan dat bepaalde delen van de rechterhersenhelft bij ADHD-kinderen 3 jaar achterlopen ten opzichte van de standaard norm.

Vele mensen met ADD/ADHD zijn verward, en geloven dat dit 2 totaal verschillende zaken zijn. Echter, zijn ze beiden gerelateerd aan de onderontwikkeling van de rechterhersenhelft maar onderscheiden zich van de netwerken binnen die hersenhelft welke minder actief zijn.

We hebben drie vormen van ADHD:

• ADHD Type1: het onoplettend type – best bekend als ADD
• ADHD Type2: het hyperactieve type
• ADHD Type3: het gemengde type – best bekend als ADHD

Wat zijn de oorzaken van ADHD?
We kunnen niet 1 specifieke zaak aanwijzen en het is altijd een combinatie van verschillende zaken. Zoals genetische aanleg in combinatie met epigenetische veranderingen (Bij epigenetische veranderingen verandert de functie van een gen zonder dat de code verandert).

Meest voorkomende signalen van ADHD, naast de onoplettendheid en hyperactiviteit, zijn:

 • Impulsiviteit
 • Geen rem hebben en geen angst kennen
 • Moeilijkheden met non-verbale communicatie (oogcontact en gezichtsexpressie)
 • Uitstekende verbale communicatie
 • Moeilijkheden met begrijpend lezen, maar uitstekend zijn in woord lezen
 • Moeilijkheden met geometrie, maar uitstekend in algebra
 • Moeilijkheden om opdrachten uit te voeren, maar goed zijn in het plannen hiervan
 • Moeilijkheden met het globale beeld zien
 • Moeilijkheden met ruimtelijk bewustzijn (de wereld om zich heen)
 • Slecht in grove motoriek
 • Heeft liever routines, heeft moeilijkheden met nieuwe dingen

Hoe behandelen we ADHD?
Via een grondig onderzoek bij ons, kunnen we bepalen welke hersenregio’s tekortkomen in hun functie. We kijken naar de ontwikkeling van het kind. De primitieve reflexen, de mijlpalen van kruipen naar lopen, de balans, fijne motoriek, geur, ritme en nog meerdere zaken komen te pas tijdens het onderzoek. De behandeling is gericht op het activeren van de regio’s die te weinig actief zijn en het dempen van de regio’s die overactief zijn. Het samenspel hiertussen zorgt voor een betere balans tussen de hersenhelften en verbetering van communicatie van verschillende netwerken. Oefeningen kunnen variëren van muziek, balanstraining, oogoefeningen, specifieke rechterhersenhelft stimulatie oefeningen. Samen met thuisoefeningen kunnen we het proces versnellen.

Wil je meer weten over deze behandeling, dat kunt u op telefonisch bereiken op 076-3032816. U kunt ook direct een afspraak plannen met Chiropractor Kris Cambie. Klik hiervoor op de afspraak button.