Vraag en antwoord

Home » Vraag en antwoord

Voor chiropractische behandelingen ontvangt u meestal een gehele of gedeeltelijke vergoeding van uw ziektekostenverzekeraar. Het beste kunt u hiervoor bij u eigen zorgverzekeraar informeren voor hoeveel u bent verzekerd. Vergoedingen worden enkel uitgekeerd voor behandelingen die uitgevoerd zijn door chiropractoren aangesloten bij beroepsvereniging NCA en ingeschreven bij de Stichting Chiropractie Nederland (SCN).
De chiropractoren die werkzaam zijn in onze praktijk, zijn allen aangesloten bij bovengenoemde organisaties. Voor een afspraak bij de chiropractor kunt u terecht zonder verwijzing van de huisarts.

De tarieven voor onze chiropractische behandelingen in Breda zijn als volgt:

Eerste consult: € 95,00
Vervolgbehandelingen: € 85,00

Voor een niet nagekomen consult dat niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd brengen wij het volledige tarief  in rekening.

Daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit verschilt namelijk van persoon tot persoon en van klacht tot klacht. In onze behandelingen kunnen we desgewenst rekening houden met de noodzaak van een urgent herstel.

Snel herstel

Zelfstandige ondernemers voor wie het zeer nadelig is om lange tijd uit de running te zijn, maar bijvoorbeeld ook sporters die op tijd fit moeten zijn, kunnen wij snel op de been helpen. Dit hangt uiteraard wel af van de klacht. Het hersteltraject kenmerkt zich in dat geval door een hoge frequentie van behandelingen.

Ja, chiropractie tijdens uw zwangerschap heeft geen negatief effect op u of op uw ongeboren kind. Vrouwen die tijdens hun zwangerschap bij een chiropractor onder behandeling zijn geweest, voelen zich tijdens de zwangerschap en de bevalling zelfs zekerder. Onze chiropractoren passen hun behandelingen, technieken en de behandeltafels zodanig aan dat u in ieder stadium van de zwangerschap behandeld kunt worden. Tot op de laatste dag van uw zwangerschap kunnen wij chiropractische behandelingen geven.

Klik hier om naar een website te gaan waar u precies kunt zien waarmee uw wervelkolom in verbinding staat en chiropractie dus daadkrachtig kan zijn!

Veilig en verstandig

Een zwangerschap heeft een grote invloed op uw lichaam. De druk op uw onderrug en bekken neemt behoorlijk toe. Dit kan leiden tot veranderingen in uw rugwervel die weer kramp in de spieren en zenuwpijn kunnen veroorzaken. Lage rugpijn is een veelgehoorde klacht van zwangere vrouwen. De chiropractor kan hier wat aan doen, ook tijdens uw zwangerschap. Chiropractie tijdens de zwangerschap is daarom niet alleen een veilige maar ook een verstandige keuze.

Chiropractie en fysiotherapie zijn twee verschillende disciplines. Waar de chiropractor zich vooral richt op uw wervels en wervelkolom en uw zenuwstelsel, kijkt de fysiotherapeut voornamelijk naar uw spieren en algehele spierstelsel. Daarnaast is een chiropractor opgeleid om röntgenfoto’s en scans te beoordelen. Dit betekent onder andere dat een chiropractor, in tegenstelling tot de fysiotherapeut, diagnoses mag stellen. Een ander verschil is de opleidingsachtergrond van de twee disciplines. Een chiropractor is academisch geschoold en heeft zijn opleiding genoten aan de universiteit. De opleiding Fysiotherapie wordt gegeven op hbo-niveau.

Fysiotherapie meer dan massage

Bij fysiotherapie denken mensen vaak aan massage. Toch is dit slechts een van de onderdelen van het fysiotherapeutisch behandelprogramma. Andere behandelingen die de fysiotherapeut toepast zijn oefentherapie, elektrotherapie, begeleiding bij revalideren, pre- en postoperatieve zorg,Functional Movement Screen en meer.

TIP: Chiropractor Dr Fab Mancini van Parker Univeristy over ‘the power of self-healing bij Dr Phil!  

Ja, de kwaliteit van de behandelingen van Chiropractor Cambie is gewaarborgd. Onze chiropractor Kris Cambie heeft een universitaire opleiding genoten in Engeland. Deze universitaire opleiding garandeert dat onze chiropractor een grondige kennis heeft van het menselijk lichaam en de wervelkolom in het bijzonder.

De studie chiropractie duurt vijf jaar. De eerste twee jaar komen sterk overeen met de studie geneeskunde. Vanaf het derde jaar is er meer aandacht voor de specifiek chiropractische vakken. Het laatste jaar wordt er stage gelopen in de kliniek van het college studie heeft plaatsgevonden. Na het afstuderen moet de chiropractor, volgens Europese richtlijnen, in het land waar hij gaat werken nog een jaar in de praktijk van een ervaren chiropractor werken. U kunt er dus van op aan dat onze chiropractor in het Ginneken een gedegen achtergrond heeft.

Chiropractor Cambie en NCA

Onze praktijken in Breda en Breda zijn aangesloten bij het NCA: de Nederlandse Chiropractoren Associatie. Dit betekent dat de kwaliteit van onze behandelingen bekend is bij de beroepsorganisatie. De NCA laat slechts chiropractoren toe die voldoen aan de door de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) gestelde kwaliteitseisen. Ieder lid van de NCA is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de SCN.
De registratie van Chiropractor Cambie bij SCN betekent onder andere dat al onze chiropractor een geaccrediteerde opleiding tot chiropractor heeft gevolgd. Daarnaast voldoen wij aan de kwaliteitsvereisten van de SCN, de bij- en nascholingseisen en de eisen die er zijn voor de inrichting van de praktijk.

Ja, dat garanderen wij u. Tijdens een eerste consult nemen wij de tijd om een beeld te krijgen van u en uw klachten. We vragen eventuele foto’s bij huisarts of ziekenhuis op en bespreken uw casus met onze collega’s. Onze chiropractoren starten pas met de behandeling als zij volledig op de hoogte zijn van uw lichamelijke conditie. Al onze chiropractoren zijn universitair opgeleid en hebben veel ervaring. Door onze ervaring en expertise bent u bij ons in vertrouwde handen.